Följ oss via sociala medier

Nyheter

Alliansens budget i Region Halland

Mikaela Waltersson (M), Helene Andersson (C), Tommy Rydfeldt (L) och Benny Strandberg (KD) presenterade idag Alliansens förslag till budget för Region Halland.

Exempel på satsningar på redan påbörjade insatser
  • Fortsatt stöd till företag som vill genomföra forsknings- och utvecklingsinsatser. Det kan handla om att utveckla innovativa varor och tjänster fö ratt stärka företagets konkurrenskraft.
  • Fortsatt satsning på internationalisering och etablering, bl a genom Exportcentrum Halland
  • Utökad timbank, med fler områden för konsultstöd
Exempel på satsningar som införs
  • Tidiga insatser för barn och ungas hälsa och utveckling, ”barnahus”
  • Psykiatrisatsningen ”Peer support”
  • Tarmcancerscreening
  • Ökad kvalitet inom palliativ vård
  • Basutbildning för undersköterskor

Se presentationen av budgeten nedan.

You may also like
En Mål och Budget som tar sikte på framtiden
En budget för säkerhet och trygghet
Regionanställda får 10 000 kr extra med junilönen
När vården knackar på