Följ oss via sociala medier

Nyheter

Alliansens budget i Region Halland

Detta är inget vanligt år. De ekonomiska förutsättningarna är osäkra.

Vi har därför valt att låta budget 2021 i stort sett följa budgeten för 2020 med ett stort undantag. Alliansen gör en stor satsning på psykiatrin som tillförs 25 miljoner kronor.

Av dessa går 10 miljoner till barn-och ungdomspsykiatrin för att kunna förverkliga ”En väg in” som innebär att man ska kunna söka sjukvården när man mår dåligt på ett ställe och inte bollas runt.

Eventuellt kommer vi lägga en ändringsbudget i november för 2021 då vi förhoppningsvis vet mer om det ekonomiska läget.

Mikaela Waltersson (M)
Helene Andersson (C)
Benny Strandberg (KD)
Tommy Rydfeldt (L)

Läs mer

You may also like
En Mål och Budget som tar sikte på framtiden
En budget för säkerhet och trygghet
Regionanställda får 10 000 kr extra med junilönen
Alliansens budget i Region Halland