Följ oss via sociala medier

En hållbar och säker elproduktion

Sverige har en allvarlig elkris och planerade strömavbrott är inte lösningen. Moderaterna vill:➡ Bevara kärnkraften.➡ Satsa på nästa generations kärnkraft.➡ Bygga ut elnäten. Vill du ha en tryggare elförsörjning och billigare elräkning?Rösta på Moderaterna!

Straffrabatterna är ett hån mot brottsoffren

Unga som utsätter andra för fara ska inte få straffrabatt. Den som fyllt 18 och begår brott ska ta sitt straff som en vuxen. Därför vill vi öka din tryggheten i samhället genom att:➡ Skärpa straffen och slopa ungdoms- och mängdrabatterna.➡ Ge mer pengar och fler verktyg till polis och åklagare.➡ Arbeta för att fler...
Learn More

Människor måste få kosta pengar även om de är gamla

Moderaternas utgångspunkt är att varje människa är unik, med egna önskemål och intressen. Att åldras innebär ofta att man någon gång kommer ha behov av hjälp i vardagen. För bästa möjliga vård i Halland vill vi i Moderaterna därför:💙 Att mer vård ska utföras hemma hos patienten.💙 Ha fler äldremottagningar på våra vårdcentraler.💙 Att vården...
Learn More

Stad och land ska gå hand i hand

Alla som bor i Sverige ska vara med och bygga landets tillväxt. Det kräver att..➡ Det finns goda förutsättningar att bo och verka i både städer och på landsbygd.➡ Att barnen har en skola att gå i, att sjukvård finns nära och ges i tid och att polisen kommer när man ringer.➡ Det finns bra...
Learn More

Polisen behöver fler kollegor

Moderaterna vill se ett tryggare Halland. Med vår politik skulle Halland få 315 nya poliser utspritt över länet. Moderaterna vill ha nolltolerans mot företag som har koppling till kriminalitet att sjukvården ska upptäcka och hjälpa till vid brott satsa stort på förebyggande arbete, bl a genom ökat samarbete kommun/polilsen

En bra vård – nära dig

Sjukvården är mer än bara sjukhus. Vårdcentralerna ska kunna hjälpa dig med all vård utom den mest specialiserade. Du ska få välja den vårdgivare du tror passar dig bäst Du ska kunna välja hur du vill ha din vård – chatt, hembesök, video, telefon och på vårdcentralen Du som behöver ska alltid ha en fast...
Learn More
1 2 3 8