Följ oss via sociala medier

Nyheter

Det här kan bli en värdefull tid

Det finns mycket att säga och tycka om den tid vi lever i och väldigt mycket mer att fundera över just nu. Jag har den senaste tiden hanterat flera uppmärksammade frågor som gett mig anledning att stanna upp och reflektera.

Det vilar ett stort ansvar på oss alla i rådande pandemi, men på olika sätt. Som individer måste vi tillsammans minimera smittspridning och de olika effekter ett mer allvarligt läge kan få för människor och samhälle.

I Halland har vi med gemensamma krafter lyckats se till att pandemikurvan, med antal svårt sjuka, har legat på en relativt låg nivå. Sommaren kommer att vara utmanande när vi måste fortsätta följa rekommendationerna. Men det behöver inte bara vara en utmaning.

Det kan bli en värdefull tid. Tid för reflektion, ett tillfälle att stanna upp, umgås med de närmaste, och passa på att upptäcka närområdet och de många smultronställen naturen i Halland har att erbjuda.

För mig och andra politiker som är demokratiskt valda på förtroendeuppdrag är det avgörande att vi i det här läget lyckas hålla flera tankar än vanligt i huvudet – samtidigt. Invånarna måste kunna kräva att vi agerar i ett för oss ovisst och ovant läge samtidigt som vi styr på den kurs och de mål vi är valda att styra på.

Vi måste både kunna använda oss av historiken, nuet och de prognoser vi kan göra, för att så gott vi kan planera för framtiden. Kanske viktigast av allt är att kunna lämna utrymme för den nödvändiga flexibilitet som pandemin kräver av oss. Jag välkomnar ändå utmaningen.

Det kan bli en värdefull tid. Tid för omstart och nystart, tillfälle att tänka över prioriteringar, en möjlighet att se över strukturer och skapa grund för nya samarbeten och gemensamt arbete i viktiga frågor.

Samhällsdebatten har under månader kretsat kring den pandemi vi befinner oss i. Om smittan, om påverkan på ekonomin, om Folkhälsomyndighetens strategier och om möjliga effekter. Det lever vi med och hanterar dagligen i en polariserad kontext.

Samtidigt gör en annan verklighet sig påmind. Uppmärksamheten vändes till att handla om sexköp. Olagligt, oacceptabelt och förkastligt. Jag har personligen blivit ännu mer övertygad om hur viktigt det är med långsiktiga mål, pandemier till trots.

Vi måste fortsätta det arbete vi driver för att förändra normer och öka jämställdheten i Halland. Det är inte bara viktigt lokalt – utan också livsavgörande för många utsatta kvinnor globalt.

Jag ser detta som en oerhört värdefull tid. En lärdom att vara principfast och ihärdig. Att inte släppa blicken på målet, även om något kommer alldeles för nära.

Bakom alla siffror, oavsett om det gäller dödsfall i covid-19 eller offer för människohandel och prostitution, så finns det människor. Det finns livsöden, ledsna anhöriga och krossade framtidsdrömmar.

Jag vill mana oss alla till reflektion, eftertanke och ansvarstagande. Jag tycker att det finns något väldigt viktigt för oss alla att lära av den tid vi lever i nu.

Mikaela Waltersson (M)
Regionstyrelsens ordförande i Halland

Denna debattartikel är införd i dagens Hallandsposten.

You may also like
En Mål och Budget som tar sikte på framtiden
Regionanställda får 10 000 kr extra med junilönen
Alliansens budget i Region Halland
Tack alla medarbetare!