Följ oss via sociala medier

Nyheter

En Mål och Budget som tar sikte på framtiden

Region Halland har ett unikt läge i det offentliga Sverige just nu. Där andra behöver skära ner och dra in kan vi fortsätta utveckla. Den styrkan tar vi fasta på i Hallandsalliansens förslag till Mål och Budget.

När Sveriges regioner planerar för budgetåret 2024 är det i stort sett samma utmaningar som ligger på bordet. Vi möter alla en framtid med en åldrande befolkning, ökande vårdbehov och minskat antal personer i arbetsför ålder – en verklighet där färre ska vårda fler.

− Vi ser att vi har en unik möjlighet att fortsätta arbeta långsiktigt för att möta de stora utmaningar vi står inför. Vi behöver inte sätta halländsk utveckling på paus, säger Mikaela Waltersson (M), regionstyrelsens ordförande.

Det finns inte någon enkel lösning för att möta kompetensutmaningen i vården, eller för att trygga tillgängligheten till samhällsservice och tillväxt i Halland. Det är ett arbete inom många olika områden och i många olika sammanhang – tillsammans med andra.

− Region Halland är en viktig aktör i att skapa regional utveckling och även där har vi utmaningar framåt. Vi behöver ha ett starkt civilsamhälle med tillgång till utbildning och kultur. Vi behöver också stärka kollektivtrafiken och vårt arbete för minskad klimatpåverkan för att Halland ska fortsätta växa hållbart, säger Helene Andersson, gruppledare för Centerpartiet i Region Halland.

Digitalisering är en nyckelfråga för framtidens vård och samhällsservice. Även där sker stora satsningar kommande år, bland annat med fortsatt arbete inom cybersäkerhet, men också inom informationsdriven vård.

− Region Halland är långt framme inom informationsdriven vård och det arbetet intensifieras. Samtidigt utvecklas och stärks våra digitala tjänster som skapar värde för invånaren och frigör viktig tid i vårdkedjan, säger My Clingston, gruppledare för Kristdemokraterna.

Vården står inför stora utmaningar. Inom psykiatrin har det under flera år gjorts satsningar för att bland annat möta de ökande behoven hos barn och unga med psykisk ohälsa. Vi behöver fortsätta arbetet för att samla vården kring barn med särskilda behov. I Hallandsalliansen Mål och budget vill vi undersöka förutsättningarna för en gemensam enhet som samlar specialistkompetenser och insatser för barn och ungdomar med autism.

Det sker också en stor satsning för att förbättra kvalitet och öka tillgänglighet inom den halländska ögonsjukvården.

Fortsatt utveckling av läkarmedverkan i hemsjukvården samt ökad andel hembesök från närsjukvården är viktiga prioriteringar i omställningen God och nära vård, som handlar om att gemensamt inom region och kommuner möta behoven hos en åldrande befolkning och erbjuda en vård nära patientens vardag.

− Halland har en sjukvård i världsklass och den ska vi vara stolta över. Hallands styrka är och ska fortsätta vara att vi agerar på den framtid vi ser, inte den vi hoppas på, säger Ann Molander, gruppledare för Liberalerna.

Region Halland behöver samtidigt fortsätta stärka arbetet för att vara en attraktiv arbetsgivare, som fler vill stanna kvar och utvecklas hos.

− Vi har bra förmåner i regionen, men det är inte alltid lätt att se hela utbudet. Därför vill vi under 2024 se över vilka förmåner vi har, vad vi behöver komplettera och hur vi bäst paketerar dem för att göra dem mer tillgängliga, säger Mikaela Waltersson.

Att utvidga möjligheten för arbetsskor till fler yrkesgrupper är en prioriterad fråga där Hallandsalliansen i sitt budgetförslag avsätter medel för införande under 2024. Innan dess behöver förutsättningarna för genomförandet utredas.

− Vi har många medarbetare i vården som spenderar stora delar av sin arbetstid på stående och gående fot. Vi vill kunna erbjuda arbetsskor till fler grupper och kommer att titta vidare på hur det kan genomföras, säger Mikaela Waltersson.

You may also like
En budget för säkerhet och trygghet
Regionanställda får 10 000 kr extra med junilönen
Alliansens budget i Region Halland
När vården knackar på