Följ oss via sociala medier

Ansökan till Aktion MKF

Ansökan till Aktion MKF

Ansökan till Aktion MKF

När

01/10/2020    

Event Type

Nu drar processen igång för att ansöka till Moderatkvinnornas nationella spetsutbildning Aktion MKF.

Utbildningen vänder sig till dig som redan idag har ledande uppdrag för vårt parti som exempelvis ordförande eller vice ordförande i nämnd, är kommunalråd, regionråd eller riksdagsledamot. Kursen förutsätter att du har goda kunskaper om det politiska arbetet och vill utvecklas ytterligare på områden så som ledarskap, kommunikation, opinionsbildning samt i det politiska hantverket.

Varje år antas ca 20 nya deltagare från hela landet och syftet med utbildningen är att ge dessa kvinnor inspiration, nätverk och kunskap att framgångsrikt leda och företräda moderaterna.

Utbildningen pågår under 2,5 år och finansieras till stor del av Moderatkvinnorna nationellt. En deltagaravgift på 4000kr/år (totalt 10 000kr) tas dock ut och betalas av det länsförbund du som deltagare bor i vid ansökningstillfället. Därmed krävs det att du som deltagare har ditt förbunds nominering och stöd för att kunna delta i utbildningen.

Ansökningsprocessen ser ut som följande:
1 okt Sista dag att ansöka om nominering från ditt länsförbund. Kontakta gärna dem i god tid innan, för att veta om det är någon särskild information de vill ha av dig som kandidat. Fyll i formuläret nedan och skicka till ditt länsförbund.
1 nov Sista dag för länsförbunden att inkomma med sina nomineringar och ansökningsformuläret.
1 dec Besked om antagning!

Deltagarna i Aktion MKF förbinder sig att delta under utbildningens fem tillfällen samt att fullfölja de hemuppgifter som löper mellan utbildningens tillfällen. Missar man två eller flera tillfällen av utbildningen kan det leda till att man inte får slutföra utbildningen. I den mån man på grund av sjukdom inte kan närvara, behöver det anmälas innan kurstillfället.

Datum för träffarna:
Träff 1: 29-31/1 2021
Träff 2: 24-26/9 2021
Träff 3: 26-28/3 2022
Träff 4: 21-23/10 2022
Träff 5: preliminärt en sön-tis under maj månad i Bryssel.

Har du frågor kontakta ansvariga för Aktion MKF:
Caroline Högström
caroline.hogstrom@moderaterna.se
073-743 86 00

Ida Drougge
ida.drougge@riksdagen.se
072-538 39 34

Ansökningsformulär

Välkommen med din ansökan!