Följ oss via sociala medier

Ansökan till MQ:s mentorskapsprogram

Ansökan till MQ:s mentorskapsprogram

Ansökan till MQ:s mentorskapsprogram

När

19/01/2020    

Event Type

Mentorskapsprogrammet 2020

Vi vill säkra kunskap, kompetens och erfarenhet inom Moderaterna och därför startar vi nu den tredje omgången av mentorskapsprogrammet för moderata kvinnor. Mentorskapsprogrammet pågår under ett år och är en del i Moderatkvinnornas arbete med att bidra till att fler kvinnor väljer Moderaterna som medlemmar och väljare.

Dags att ansöka!

Ta chansen! Detta mentorsprogram har mycket seriösa, erfarna och politiskt breda mentorer. En mentor kan betyda mycket som ett bollplank och en drivkraft att fortsätta utveckla sin politiska förmåga och hjälpa en att våga ta ytterligare ett steg framåt.

Vem kan söka?

Vi söker adepter som är moderata kvinnliga företrädare i hela Sverige. Den sökande adepten är förtroendevald eller jobbar för den moderata rörelsen med internationell, nationell, region eller kommunpolitik. Hon kan vara politikutvecklare, kommunikatör, organisatör eller något annat utmärkande. Den sökande adepten bör ha genomgått Aktion MKF tidigare och bör vara en relativt erfaren moderat politiker.

Vilka är mentorerna?

Mentorerna är kvinnor med erfarenheter, kunskap och kompetenser från toppositioner i den moderata ledningen och är eller har varit förtroendevalda på internationell, nationell, regional och lokal nivå. Utöver detta har vi även mentorer som är eller har varit tjänstemän/anställda i partiet.

Tidplan och ansökan

Välkommen med din ansökan senast den 15 januari 2020. Ange vilka typer av förtroendeuppdrag du har eller har haft samt kommande utmaningar. Ansökan skickas till halland@moderaterna.se

Det är Moderatkvinnorna centralt som väljer ut adepter. Efter urval och matchning får de antagna adepterna besked. Antalet platser är begränsat till max 15 adepter.

När startar det?

Mentorskapsprojektet planeras starta upp onsdag 11/3 eller torsdag 12/3 2020 med en första större gemensam träff i Stockholm, där man både får höra om upplägget, träffa samtliga deltagare samt ett möte mellan adept och mentor.

Kostnad

Både uppstartsmötet och det avslutandet mötet sker i Stockholm på en eftermiddag/kväll. Moderatkvinnorna står för kostnaderna för dessa två gemensamma möten men inte för resor eller eventuell logi för adepterna.