Följ oss via sociala medier

Ansökan till nationell spetsutbildning

Ansökan till nationell spetsutbildning

Ansökan till nationell spetsutbildning

Nu startar vi upp arbetet med Moderaternas nationella spetsutbildning som kommer att köra igång i början av 2021. Utbildningen vänder sig till medlemmar på väg upp, som är redo att ta på sig ett tyngre uppdrag som exempelvis råd i kommun eller region efter valet 2022. När vi närmar oss valet kommer vi att starta en andra grupp – för toppkandidater på kommunala och regionala listor – i första hand de som står etta på en lista för första gången.

Till den första utbildningsgruppen våren 2021 vill vi samla ca 25 deltagare. Utbildningen kommer att gå vid fyra tillfällen under ett år och hålls i Stockholm med både externa och interna talare och utbildare.

Utbildningen kommer att fokusera på ledarskap och innehåller bl.a. konflikthantering, förhandlingsteknik, medieträning och retorik. Målet är att man efter utbildningen ska känna sig redo att axla rollen som KSO/RSO.

Vi vill be föreningar/kretsar inkomma med nomineringar till spetsutbildningen senast den 23 augusti. Skicka era förslag till halland@moderaterna.se

Förbundsstyrelsen kommer därefter att fatta beslut om förbundets nomineringar. Det är RO som väljer ut deltagarna.