Följ oss via sociala medier

Gruppmöte (Falkenberg)

Gruppmöte (Falkenberg)

Gruppmöte (Falkenberg)

När

31/01/2022    
17:30

Event Type

Inför beslut om godkännande av koncept till samrådsredogörelse och granskning inbjuder vi till möte om den Fördjupade Översiktsplanen för staden Falkenberg, FÖP.

Vi kommer att ha ett digitalt möte där gruppen diskuterar ställningstagande om Fördjupande Översiktsplanen. Denna diskussion avslutas kl. 18,30, därefter sammanträder fullmäktigegruppen för att samla in synpunkter.