Följ oss via sociala medier

HBTQ-seminarium (digitalt)

HBTQ-seminarium (digitalt)

HBTQ-seminarium (digitalt)

Öppna Moderater vill bjuda in till en spännande HBTQ-föreläsning. Det är ett specialanpassat tillfälle där vi blandar moderat poltik och frihetsfrågor med HBTQ och normer.

Föreläsningen ska fungera som chans att skapa en gemensam kunskapsnivå inom området.

Anmälan senast 3 maj till Petra.douhane@moderaterna.se (ange i rubriken: 10/5, namn, mail och telefonnummer)

Välkommen!