Följ oss via sociala medier

Idéprogrammets digitala studiecirkel

Idéprogrammets digitala studiecirkel

Idéprogrammets digitala studiecirkel

När

01/01/2020 - 30/06/2020    

Event Type

Vi lever i en föränderlig värld och tid. Trots att utvecklingen i världen gått åt rätt håll de senaste årtiondena är det många människor, både i och utanför Sverige, som inte upplever att framtiden ser ljus ut. Trots en snabb teknikutveckling, stora forskningsframsteg samt en global ekonomi som har lyft, och fortsätter lyfta, miljontals människor ur fattigdom, är det framför allt mörka framtidsscenarier som tar plats i samhällsdebatten.

Moderaterna har en historia av att se möjligheter när andra politiska krafter sett undergång. Och idag behövs, kanske mer än någonsin, den framåtblickande, konstruktiva och frihetliga kraft som Moderaterna är. Vi behöver formulera en välgrundad idé om hur en politik för frihet och ansvar, bör se ut. I stökig tid och omvärld måste vi visa på vägar som gör Sverige till ett land för hoppfulla igen.

Med utgångspunkt i våra värderingar och vår historia har arbetet med att ta fram ett nytt idéprogram påbörjats. Vi vill dock inte att diskussionerna om moderata idéer och idéprogrammets innehåll stannar vid arbetsgruppens sammanträdesbord. Vår önskan är att du vill vara med på den här resan och att du vill vara med och bidra till idépolitisk diskussion både inom och utom vårt parti. Arbetet med att formulera framtidens idéer och vilken roll moderata värderingar ska spela i det svenska samhället – på trettio, fyrtio eller femtio år sikt – blir nämligen bättre om vi gör det tillsammans.

Christofer Fjellner
Ordförande, idéprogramkommittén

Inloggning

För att delta i idéprogrammets digitala studiecirkel måste man vara medlem i Moderaterna och logga in via Moderaternas intranät (är du redan inloggad på intranätet kan du även nå studiecirkeln via rubrikerna ”Mitt medlemskap/Webbakademin”.

Logga in på idéprogrammets digitala studiecirkel