Följ oss via sociala medier

Informationsmöte (Falkenberg)

Informationsmöte (Falkenberg)

Informationsmöte (Falkenberg)

När

01/03/2021    
18:00

Event Type

Inbjuder här till det tredje informationsmöte angående det pågående arbetet med den nya Fördjupade Översiktsplanen (FÖP:en) för Staden Falkenberg.

Vi kommer att ha ett digitalt möte där kommunens stadsarkitekt Johan Risholm informerar och då vi också kan ställa frågor.