Följ oss via sociala medier

Kaffe med ett statsråd – Maria Malmer Stenergard

Kaffe med ett statsråd – Maria Malmer Stenergard

Kaffe med ett statsråd - Maria Malmer Stenergard

Under ”Kaffe med ett statsråd” får du möjlighet att lära känna de moderata ministrarna och deras portföljer ännu bättre. Hur har de första månaderna på jobbet har varit, hur ser en ”vanlig” arbetsdag ut och vilka är de moderata visionerna inom området?

Frågor som dessa kommer vi att fördjupa oss i och programtiden beräknas ta mellan 30–45 min.

Maria Malmer Stenergard (migrationsminister) medverkar.

Välkommen!