Följ oss via sociala medier

Råd & gruppledare i opposition 1 (digitalt)

Råd & gruppledare i opposition 1 (digitalt)

Råd & gruppledare i opposition 1 (digitalt)

När

21/04/2021    
09:30 - 15:00

Event Type

Utbildning för råd och gruppledare i opposition.

Innehåll
  • Budgetprocessen som årshjul, genomgång av alla steg
  • Att-satsernas olika delar (mål & budget, skattesats, driftsbudget, investeringsbudget & uppdragsbeslut)
  • Överskottsmål
  • Politisk förhandling
  • Förankring – delaktighet, (Helaktig (vara med på riktigt) och Helaktighet) motsats till toppstyrt
  • Ansvar som M-politiker – det moderata ledarskapet
  • Relation kommunchef, ekonomichef och övriga kommunala tjänstemän (majoritet/opposition)
  • Hur prioriterar man i en budget? Alla nämnders egna prioriteringar