Följ oss via sociala medier

Utbildning för fullmäktigegrupper

Utbildning för fullmäktigegrupper

Utbildning för fullmäktigegrupper

Moderaterna i Halland inbjuder alla moderata ledamöter och ersättare i kommun- och regionfullmäktigegrupper till utbildning lördagen den 21 januari kl. 09.30-15.00 i Varberg.

Syftet med utbildningen är dels ett startskott på mandatperioden och dels vill vi ge verktyg för att bygga ett moderat lag i Halland. Därför har vi bjudit in Karin Enström (Moderaternas nyvalda partisekreterare och tidigare försvarsminister) och Per Vorberg (kommunstyrelsens ordförande i Härryda).

Talare

  • Karin Enström (Moderaternas partisekreterare)
  • Per Vorberg (kommunstyrelsens ordförande, Härryda kommun)
  • Lars Püss (förbundsordförande)

Program

09.30-10.00 Samling, fika

10.00-10.15 Välkommen (Lars Püss)

10.15-10.45 Seminarier – del 1
1. Skola/utbildning
2. Bygg/miljö
3. Omsorg/socialt
4. Hela Halland

10.45-11.00 Paus

11.00-12.00 Moderaterna 2023-2026 (Karin Enström)

12.15-13.00 Lunch

13.00-14.00 Lokalt ledarskap (Per Vorberg)

14.00-14.30 Fika

14.30-15.00 Seminarier – del 2
1. Skola/utbildning
2. Bygg/miljö
3. Omsorg/socialt
4. Hela Halland

15.00 Avslutning (Lars Püss)

Seminariebeskrivning

1. Skola/utbildning: Hur ger vi våra barn/unga den bästa utbildningen
2. Bygg/miljö: Bygglovsprocesser, enhetliga taxor, medborgarperspektiv på myndighetsutövning mm
3. Omsorg/socialt: Bra kvalitet i äldreomsorg och andra sociala områden (ej sjukvård)
4. Hela Halland: Hur skapar vi förutsättningar för att hela Halland ska utvecklas

Seminarierna kommer att ledas av moderatorer som presenteras senare.

Praktiskt

Deltagaravgift: 250 kr/person (faktureras respektive förening/krets/grupp)
Fika & lunch ingår

Anmälan

Anmälningstiden har gått ut.

Välkommen!