Följ oss via sociala medier

Nyheter

Grön höger – för minskade utsläpp och framtidens jobb

Sverige har en unik möjlighet att ta ledningen i den globala klimatomställningen. Men det kräver att politiken tar vara på kraften som finns i den tekniska utvecklingen och i det svenska näringslivet. Efter ett omfattande utvecklingsarbete presenterar Moderaterna idag vår nya klimatpolitik, som läggs fram i en proposition till partistämman i oktober.

Klimatförändringarna är ett hot mot vår framtid. Jorden värms upp, isarna smälter och extremväder blir vanligare. Men det finns också flera goda nyheter: vi vet idag mer än någonsin tidigare, både om vad som skapar klimatförändringar och vad som kan stoppa dem. Och nästan alla vill vara med och ta ansvar. Företag, medarbetare, kunder och aktieägare – alla har klimatomställning och hållbarhet högt på agendan. Det betyder att det går att vända utvecklingen.

Rätt hanterad blir klimatomställningen en konkurrensfördel för svenska företag, där innovation och ett effektivt resursutnyttjande skapar fler jobb och ett ökat ekonomiskt välstånd. Men hittills är regeringens klimatpolitik ett misslyckande.

Svensk klimatpolitik behöver en nystart, som bygger på våra stora tillgångar i ren, stabil och konkurrenskraftig elproduktion. Som tar tillvara det breda och djupa engagemang som finns hos svenska folket och i det svenska näringslivet. En klimatpolitik där staten går hand i hand med näringslivet, med respekt för de olika rollerna.

Vi har inspirerats av Europas ambitiösa ”gröna höger”. I Tyskland storsatsar vårt systerparti CDU och CSU på att ställa om fordonsindustrin. I Storbritannien har vårt systerparti Tories en omfattande klimatplan för att ställa om samhället med mer fossilfri el och nya tekniker i industrin.

Lokalt har Moderaterna länge visat vägen för klimatpolitiken. År efter år är Sveriges grönaste kommuner moderatledda: Som Helsingborg, Växjö, Stockholm. Idag presentar vi reformagendan för klimatet, med nio förslag som kan sjösättas om vi bildar regering nästa år.

1. Öka elproduktion med mer kärnkraft

Omställningen kräver mer el. Den befintliga kärnkraften ska värnas. Med en ny forskningsreaktor läggs grunden för nästa generations kärnkraft.

2. Bruka skogen hållbart

När skogen växer binder den koldioxid. Produkter från skogen ersätter fossila produkter i bostadsbyggen och transporter. Enskild äganderätt ska värnas och Sveriges 300 000 skogsägare ska få fortsätta bruka skogen till nytta för klimatet, miljön och den biologiska mångfalden. Den totala arealen skog som tas ur produktion får inte öka, och redan skyddade områden ska förvaltas bättre.

3. Utvinn mer metaller och mineraler för ny grön teknik

Statlig byråkrati och absurd suboptimering lägger ständigt hinder i vägen för gruvdriften. Sverige ska bli en ledande gruvnation igen och naturresurserna kan användas mer effektivt genom att restprodukter kommer till användning.

4. Bättre miljötillståndsprövningar för näringslivet

Miljötillståndsprövningen är ofta det största hindret för företag som vill ställa om. Miljöprövningarna måste gå snabbare och bli mer förutsägbara.

5. Nya tekniker för industrins omställning och konkurrenskraft

Klimatpolitiken måste ta tillvara på näringslivets förändringskraft. Vi vill därför stärka satsningen på ”Industriklivet”, och tekniker för att fånga in och lagra koldioxid ska användas i stor skala för att snabbt minska och till och med åstadkomma negativa utsläpp.

6. Global klimatnytta med svensk export

Svensk export som ersätter varor tillverkade i länder med högre utsläpp bidrar med minskade globala utsläpp motsvarande hälften av Sveriges samlade utsläpp. För att styra mot ökad klimatnytta behövs mål för exportens klimatnytta. Globala klimateffekter måste värderas i nationella beslut.

7. Hållbara transporter i hela landet

Elbilar ska kunna laddas genom nätverk av laddstationer i hela landet. För gamla bilar med stora utsläpp behövs en skrotningspremie. Ett grönt bränslestöd ska öka tillgången på hållbara biobränslen för tunga transporter, sjöfart och flyg. Sverige ska med kraft i EU driva linjen att utsläppskraven för bilar i alla EU-länder ska skärpas, med målsättning att alla nya bilar som säljs från 2030 ska vara utsläppsfria.

8. Mer klimatbistånd

Klimatbistånd till fattigare länder med växande klimatavtryck är effektivt och ger starka incitament för fler att prioritera klimatarbetet. Klimatbiståndet ska därför öka.

9. Globalt pris på koldioxidutsläpp

På FN:s klimatmöten ska Sverige vara drivande för förhandlingar som leder till att alla länder sätter pris på utsläpp. Som ett första steg på vägen måste Sverige få igenom ett minipris på utsläpp av koldioxid inom EU, utöver handeln med utsläppsrätter.

Moderaterna är beredda att axla rollen som det breda samlingspartiet även i miljöpolitiken. Vi är beredda att ta fasta på den breda majoritet som finns bland väljare och i riksdagen för att göra Sverige världsledande i den gröna tillväxten. Ingen sitter själv på alla svar, men vår ambition är ingen mindre än att Moderaterna ska bli Sveriges riktiga miljöparti.

You may also like
Bo, lev och verka – där du vill
Moderaterna lägger fram en plan för framtidens kärnkraft
Verkningslös plastskatt
Nolltillväxt vore katastrof för klimatet