Följ oss via sociala medier

Riksdagen

Riksdagsledamöter

Helena Antoni
Riksdagsledamot

Suppleant i trafikutskottet

Kontakt

Ulrika Jörgensen
Riksdagsledamot

Suppleant i kulturutskottet
Suppleant i socialutskottet

Kontakt

Lars Püss
Riksdagsledamot

Ledamot i utbildningsutskottet
Ledamot i krigsdelegationen
Suppleant i Nordiska Rådets svenska delegation

Kontakt

Mer om riksdagen

Hemsida

Kommande aktiviteter