Följ oss via sociala medier

Nyheter

Krafttag mot psykisk ohälsa

Det psykiska välbefinnandet ska vara lika viktigt som det fysiska och vården ska alltid finnas där
som ett stöd.

Moderaterna i Halland vill därför:
💙 Att psykisk ohälsa ska upptäckas och hanteras tidigare.
💙 Stärka de äldres psykiska hälsa.
💙 Ha en mjuk övergång från BUP till vuxenpsykiatrin.

You may also like
Sänkt skatt på jobb och företagande
En hållbar och säker elproduktion
Det fria vårdvalet – din rätt att välja det som passar dig bäst
Straffrabatterna är ett hån mot brottsoffren