Följ oss via sociala medier

Nyheter

Moderaterna borde lämna energiöverenskommelsen

Regeringens energipolitik är ett haveri. 2019 tvingas svenska industrier avbryta investeringar i nya anläggningar för att elen inte räcker till. Arbetstillfällen går om intet, välstånd uteblir och klimatomställningen försvåras. Framtiden ser ännu mörkare ut. Regeringens huvudlösa förtidspensionering av kärnkraften ställer saken på sin spets. Kommer svenska medborgare och företag kunna vara säkra på att det finns el i uttaget även en vindstilla dag i november när solen inte lyser?

40 procent av Sveriges energi alstras av kärnkraften. Vid årsskiftet stängs en av reaktorerna på Ringhals och året därpå förtidspensioneras ytterligare en. Det handlar om kapitalförstöring i mångmiljardklassen som regeringen inte lyft ett finger för att förhindra. Tvärtom har man aktivt drivit på för en förtida avveckling av hela den svenska kärnkraften. Detta gör man i strid mot FN:s klimatpanel, som säger att kärnkraften behöver byggas ut mellan 91 och 190 procent för att klara klimatmålen. Regeringen agerar också tvärtemot majoriteten av svenskarnas vilja. 43 procent vill bygga ut kärnkraften och 35 procent vill behålla dagens reaktorer. Bara 11 procent vill avveckla kärnkraften. Regeringen går i otakt med verkligheten.

Det behövs en ny giv i svensk energipolitik. Den måste börja handla om att på riktigt framtidssäkra energisystemet och göra det med reformer som bygger på fakta. Sveriges viktigaste bidrag i kampen mot klimatförändringarna skulle vara att bygga ut den CO2-fria energin här hemma och exportera mer till kontinenten där kol och gas fortfarande dominerar. Då behöver ett antal steg tas här och nu:

  • Sverige måste signalera att kärnkraften har en viktig roll att spela. Genom att tydligt slå fast att kärnkraften har en given plats i vårt energisystem under överskådlig framtid, kommer vi att kunna stimulera nya investeringar. I veckan gjorde Vattenfall och energiföretaget Uniper klart att de överväger att bygga helt ny kärnkraft i Sverige. Detta bland annat tack vare att Moderaterna lyckades avskaffa den skadliga effektskatten och framgångsrikt har skapat folklig opinion och bredare politiskt stöd för kärnkraften. Energiföretagens öppning för ny, klimatsmart kärnkraft borde svensk politik göra allt man kan för att underlätta.
  • Sverige måste säkra fungerande baskraft även i framtiden. Utbyggnaden av sol- och vindkraft är positiv och nödvändig, men kommer inte att räcka för att täcka elbehovet alla årets dagar och alla dygnets timmar. Svenska konsumenter och företagare måste kunna förlita sig på en stabil elförsörjning oavsett väderlek. Kärnkraft och vattenkraft är de enda CO2-fria energislagen som levererar driftssäkert dygnets alla timmar. Alternativet är tyvärr smutsig polsk kolkraft eller rysk gas.
  • Moderaterna måste lämna energiöverenskommelsen om inte regeringen tillgodoser våra krav. Det är helt uppenbart att energiöverenskommelsen inte fyller sitt syfte. Istället för att garantera en långsiktigt hållbar och CO2-fri elproduktion, används den nu av regeringen som intäkt för att stänga kärnkraften. När en överenskommelse får sådana långtgående konsekvenser, som helt strider mot Moderaternas uppfattning, då kan vårt parti inte längre stå bakom den. Istället borde M ta initiativ till en ny överenskommelse med alla de partier som förstår kärnkraftens betydelse och vill främja dess utveckling.

Läget för svensk energiförsörjning visar med all önskvärd tydlighet hur illa det kan gå när man låter fyraprocentspartiet MP styra energipolitiken. Svenska jobb sätts på spel och klimatomställningen försvåras. Mot detta är Moderaterna i glasklar opposition. Om inte regeringen ändrar inställning till kärnkraften måste Moderaterna lämna energiöverenskommelsen. Vi kan inte stå bakom en uppgörelse som riskerar framtiden för svensk kärnkraft.

Jörgen Warborn (M)
EU-parlamentariker från Varberg

Ann-Charlotte Stenkil (M)
Kommunstyrelsens ordförande i Varberg

Mikaela Waltersson (M)
Regionstyrelsens ordförande i Halland

Ulrika Jörgensen (M)
Riksdagsledamot från Halland

Debattartikeln publicerades på Aftonbladet den 29 november 2019.

You may also like
En Mål och Budget som tar sikte på framtiden
Jörgen Warborn 3:a på valsedeln till Europaparlamentet
Säkrare, grönare, friare
Det fria vårdvalet – din rätt att välja det som passar dig bäst