Följ oss via sociala medier

Nyheter

När vården knackar på

Som en aktör inom vårdvalet ingår i dagsläget redan hembesök ”…hos invånare som på grund av allvarlig sjukdom, palliativt skede eller funktionshinder inte kan ta sig till mottagningen.” Hembesök omnämns även för rehabilitering där” …den enskilde patientens behandlingsmål gynnas”. Detta utöver det åtagande vårdcentralerna har i form av ”Överenskommelse om hemsjukvård i Halland” som även innefattar enstaka hembesök för patienter som inte är inskrivna i hemsjukvården.

Patientansvaret mellan Kommunerna och regionen fördelas enligt tröskelprincipen där kommunen ansvarar för att tillhandahålla hemsjukvård för alla som har ett långvarigt medicinskt behov och som inte kan ta sig till vårdcentralen, samt har skrivits in i hemsjukvården.

Alliansen i Halland ser en stor vinst i att stärka rutinerna kring mobil vård i linje med God och Nära Vård även för de patienter som inte är inskrivna i hemsjukvården, till exempel genom att utveckla arbetet med hembesök eller andra mobila lösningar. Tillsammans med vårdcentralernas ordinarie verksamhet samt den kraftigt utökade digitala vården skapar rutiner för mobil vård en trygghet för patienten som kan få hjälp i sin egen trygga miljö vilket bidrar till en jämlik vård i hela Halland.

Alliansen i Halland vill därför ge förvaltningen för Närsjukvård i uppdrag att:

  • Ge en nulägesanalys över hur Närsjukvårdens vårdcentraler arbetar med hembesök samt utreda vilket behov en utökning av mobil vård skulle kunna fylla.
  • Utreda och ge förslag på rutiner för mobil vård i syfte att komma närmare en god och nära vård i Halland. Uppdraget avser utredning av vilka resurser som kan komma ifråga om kompetens, kostnader samt geografiska utmaningar för att möjliggöra förutsättningar för mobil vård
You may also like
En Mål och Budget som tar sikte på framtiden
Det fria vårdvalet – din rätt att välja det som passar dig bäst
Människor måste få kosta pengar även om de är gamla
En bra vård – nära dig