Följ oss via sociala medier

Politik

Det finns ett Sverige som toppar alla listor. Ett Sverige där ekonomin går som tåget och miljontals människor kliver upp och går till jobbet varje dag. Som tävlar i entreprenörskap med Silicon Valley. Där förskolor låter alla barn få en bra start i livet. Ett Sverige som är världens bästa land att vara flicka i.

Men det finns också ett Sverige där flickor inte får lära sig att simma. Där bibliotek stänger för att inredning och böcker förstörts. Där ambulanser behöver poliseskort. Där bara män vågar sig ut på joggingtur om kvällarna. Där bidragsberoendet går i arv.

Båda bilderna av Sverige är sanna – samtidigt. Och båda bilderna ställer krav på politiken. Vi behöver mer av allt det som är bra – men det som inte fungerar kräver mod att göra om och göra rätt. Den viktigaste uppgiften nu är att skapa ett Sverige som håller ihop. Där alla kan lita på att lagen är lika för alla och där välfärden är stark när vi behöver den.

Det ska alltid löna sig att arbeta, och göra rätt för sig. Skolan ska prioritera kunskap, så att alla barn får sin egen chans att bygga en bra framtid. Både pojkar och flickor ska vara välkomna i badhusen, samtidigt. Och alla ska lära sig svenska, eftersom språket är biljetten till det Sverige som går som tåget.

Sverige ska vara ett land för hoppfulla. Ett land präglat av företagsamhet, jämlikhet och social rörlighet, där du av egen kraft – men också med andras hjälp – kan ta dig nästan hur långt som helst. Ett land med frihet att välja sitt liv och med all den mångfald som den friheten skapar.

Politiska program

Läs mer om moderat politik

Grön höger – för minskade utsläpp och framtidens jobb

Sverige har en unik möjlighet att ta ledningen i den globala klimatomställningen. Men det kräver att politiken tar vara på kraften som finns i den tekniska utvecklingen och i det svenska näringslivet. Efter ett omfattande utvecklingsarbete presenterar Moderaterna idag vår nya klimatpolitik, som läggs fram i en proposition till partistämman...
Learn More

Alliansens budget i Region Halland

Mikaela Waltersson (M), Helene Andersson (C), Tommy Rydfeldt (L) och Benny Strandberg (KD) presenterade idag Alliansens förslag till budget för Region Halland. Exempel på satsningar på redan påbörjade insatser Fortsatt stöd till företag som vill genomföra forsknings- och utvecklingsinsatser. Det kan handla om att utveckla innovativa varor och tjänster fö...
Learn More

När vården knackar på

Som en aktör inom vårdvalet ingår i dagsläget redan hembesök ”…hos invånare som på grund av allvarlig sjukdom, palliativt skede eller funktionshinder inte kan ta sig till mottagningen.” Hembesök omnämns även för rehabilitering där” …den enskilde patientens behandlingsmål gynnas”. Detta utöver det åtagande vårdcentralerna har i form av ”Överenskommelse om...
Learn More

Goda lokala företagsklimat

Vi moderater ska vara stolta över att ha kommit längst när det gäller att skapa goda lokala företagsklimat. Av landets tio bästa kommuner att driva företag i leds nio av Moderaterna. Det visar att vi inte bara i ord, utan också i handling, är småföretagarnas parti. 55 procent av företagarna...
Learn More

Tack alla medarbetare!

Alla medarbetare anställda av Region Halland får 5 000 kronor i en extra ersättning. Mikaela Waltersson (M) Regionstyrelsens ordförande: ”Det här har nog varit ett av de tuffaste åren någonsin för de flesta som jobbar inom vården, som osjälviskt har ställt upp för invånarna, vårdtagarna och hjälpt varandra genom en...
Learn More

Knäck arbetslösheten och bekämpa kriminaliteten

Idag presenterades Moderaternas budget av Ulf Kristersson och Elisabeth Svantesson. Moderaterna säger nej till regeringens 105 miljarder långa önskelista. I stället lägger vi fram ett samlat alternativ med större resurser till rättsväsendet, en politik som minskar arbetslösheten och en krisbuffert för tuffare tider. – För att bekämpa arbetslöshet och kriminalitet...
Learn More

Det här kan bli en värdefull tid

Det finns mycket att säga och tycka om den tid vi lever i och väldigt mycket mer att fundera över just nu. Jag har den senaste tiden hanterat flera uppmärksammade frågor som gett mig anledning att stanna upp och reflektera. Det vilar ett stort ansvar på oss alla i rådande...
Learn More

Alliansens budget i Region Halland

Detta är inget vanligt år. De ekonomiska förutsättningarna är osäkra. Vi har därför valt att låta budget 2021 i stort sett följa budgeten för 2020 med ett stort undantag. Alliansen gör en stor satsning på psykiatrin som tillförs 25 miljoner kronor. Av dessa går 10 miljoner till barn-och ungdomspsykiatrin för...
Learn More

Riktat stöd för att rädda svenska jobb och företag

Idag presenterade Ulf Kristersson och Elisabeth Svantesson en rad åtgärder för att svenska jobb och företag ska kunna övervintra under den ekonomiska kris som följer i spåren av coronaviruset. Coronaviruset slår mot människor. Smittspridningen måste stoppas. Samtidigt är svensk ekonomi under hårt tryck. Insatser behövs för att de svenska jobben...
Learn More