Följ oss via sociala medier

Nyheter

Säkrare, grönare, friare

I valet 2022 gavs Moderaterna mandat att få ordning på Sverige, att sätta Sverige på en ny kurs och att lösa Sveriges samhällsproblem. Ett uppdrag som rivstartat under hösten. Moderaterna genomför nu den politik vi gick till val på 2022. Vi fortsätter nu att utveckla den politik som ska genomföras på längre sikt. Vilken politik ska Moderaterna möta väljarna med i valrörelsen 2026?

Sverige är och ska fortsatt vara ett grönt föregångsland, men arbetet kan göras mycket mer effektivt. Genom att förena höga klimatambitioner med konkurrenskraft kan vi åstadkomma mer – och inspirera fler länder till att följa efter. Så når vi klimatmålen”.

Säger Hallands riksdagsledamot Helena Storckenfeldt, som är vice ordförande i arbetsgruppen ”Grön innovationskraft för tillväxt”.

Partistyrelsen har gett partisekreterare Karin Enström i uppdrag att tillsätta fem arbetsgrupper för att arbeta fram propositioner som partistyrelsen ska lägga till Moderaternas partistämma i oktober 2023.

Fem områden

– För oss moderater är det viktigt att gruppernas arbete ska bygga på en analys av de problem och möjligheter som ligger framför Sverige. Propositionerna ska innehålla genomarbetade förslag på reformer som bidrar till att lösa problem och ta noga tillvara möjligheter. Avstamp för förslagen är Moderaternas idépolitiska program, säger Karin Enström, partisekreterare Moderaterna.
Totalt kommer hundratals moderater över hela landet involveras i utvecklingsprojektet.
De fem områdena är:

  • Grön innovationskraft för tillväxt
  • Skola och utbildning
  • Förebyggande insatser mot kriminalitet
  • På medborgarnas sida (offentlig förvaltning och styrning)
  • Utrikes- och säkerhetspolitik

Varje arbetsgrupp leds av en ordförande och en vice ordförande. Hallands riksdagsledamot Helena Storckenfeldt är vice ordförande i gruppen ”Grön innovationskraft för tillväxt”.

Grön innovationskraft för tillväxt

Moderaternas utgångspunkt är att det inte råder någon motsättning mellan ett fritt samhälle, en god miljö och ansvar för klimatet. Frihet, äganderätt, rättsstat och marknadsekonomi är förutsättningar för framsteg även på detta område.

Arbetsgruppen leds av Christofer Fjellner, oppositionsråd i Stockholm stad och Helena Storckenfeldt, riksdagsledamot från Halland.

Skola och utbildning

Deltagare från Halland är Christofer Lundholm, ordförande i Halmstad kommuns utbildnings- & arbetsmarknadsnämnd.

Förebyggande insatser mot kriminalitet

Deltagare från Halland är Lisa Andersson, kommunstyrelsens ordförande i Kungsbacka.

På medborgarnas sida

Deltagare från Halland är Elisabet Babic (regionstyrelseledamot), Jörgen Warborn (Europaparlamentariker) och Hannah Björnerhag (Moderata Ungdomsförbundet).

Utrikes- och säkerhetspolitik

Deltagare från Halland är Lars Püss, riksdagsledamot.

Läs mer

You may also like
Jörgen Warborn 3:a på valsedeln till Europaparlamentet
Lars Püss omvaldes som förbundsordförande
Sänkt skatt på jobb och företagande
En hållbar och säker elproduktion