Följ oss via sociala medier

Nyheter

Straffrabatterna är ett hån mot brottsoffren

Unga som utsätter andra för fara ska inte få straffrabatt. Den som fyllt 18 och begår brott ska ta sitt straff som en vuxen.

Därför vill vi öka din tryggheten i samhället genom att:
➡ Skärpa straffen och slopa ungdoms- och mängdrabatterna.
➡ Ge mer pengar och fler verktyg till polis och åklagare.
➡ Arbeta för att fler vålds- och sexualbrott klaras upp.

Rösta på Moderaterna, för ett tryggare Halland.

You may also like
Sänkt skatt på jobb och företagande
En hållbar och säker elproduktion
Det fria vårdvalet – din rätt att välja det som passar dig bäst
Fler utländska medborgare ska avtjäna straff i sitt hemland