Följ oss via sociala medier

Nyheter

Tack alla medarbetare!

Alla medarbetare anställda av Region Halland får 5 000 kronor i en extra ersättning.

Mikaela Waltersson (M) Regionstyrelsens ordförande:

”Det här har nog varit ett av de tuffaste åren någonsin för de flesta som jobbar inom vården, som osjälviskt har ställt upp för invånarna, vårdtagarna och hjälpt varandra genom en snabb omställning och hårt arbete under hela Corona-perioden som fortfarande pågår.

Alla, oavsett vad man vanligtvis arbetar med, har på olika sätt bidragit, varit påhittiga och kommit med nya idéer för att få omsorgen om våra invånare i Halland att fungera så bra som den gjort trots stora utmaningar. Vissa har bytt arbetsställe- och arbetsort, andra har utan framförhållning ändrat sina scheman och arbetsuppgifter för att kunna hjälpa till så mycket som möjligt när det verkligen behövs.

Pandemin är inte över, jag vet att det fortfarande är en ansträngd arbetssituation för många medarbetare i vår organisation. Vi vet inte hur länge det kommer vara så här, vi har lärt oss mycket och vi vet att vi står väl rustade tillsammans.

Vi vill verkligen visa vår uppskattning till alla er som hallänningarna kan lita på finns där när det är som tuffast – alla som på något sätt jobbar med vården och omsorgen om våra invånare inom Region Halland.

Därför får alla anställda inom Region Halland i år en extra ersättning om 5 000 kronor som ett tack för alla extraordinära insatser man bidragit med för att få det att fungera. Det gäller alla 8 500 medarbetare i 370 olika yrken som på olika sätt gör detta möjligt varje dag.”

———————————————

Den extra ersättningen på 5 000 kronor före skatt, betalas ut till alla medarbetare som får lön av Region Halland och har varit anställda i mer än tre månader under perioden 1/3 – 31/12 i år, tillsammans med decemberlönen.

Läs mer i pressmeddelandet från Region Halland.

You may also like
En Mål och Budget som tar sikte på framtiden
Regionanställda får 10 000 kr extra med junilönen
Alliansens budget i Region Halland
När vården knackar på