Följ oss via sociala medier

Nyheter

Lars Püss valdes till ny förbundsordförande

Efter fyra år på posten lämnar Mikaela Waltersson över som förbundsordförande för Moderaterna i Halland till riksdagsledamoten Lars Püss (Halmstad).

Vid Moderaterna i Hallands förbundsstämma den 17 april valdes Lars Püss till ny förbundsordförande för de kommande två åren. Moderaterna i Halland förbereder sig nu för fullt för den kommande valrörelsen och valet 2022 i vilken förbundsstyrelsen kommer ha en nyckelroll.

– Min viktigaste uppgift är givetvis att arbeta för att Moderaterna ska göra ett riktigt bra val 2022, säger Lars Püss, men också att fortsätta att bygga på den anda av samarbete både inom partiet och med resten av samhället för att bli den samlande parten i halländsk politik.

Püss vill arbeta för att Halland ska bli Moderaternas skyltfönster mot resten av landet. Region Halland har alltid varit borgerligt styrt, ända sedan kommunalreformen 1862 och i hallandskommunerna finns en starkt borgerlig tradition. Det ska Moderaterna i Halland bygga vidare på.

– Vi som parti står för ett stabilt, trovärdigt och samlande ledarskap i alla Hallands politiska församlingar, fortsätter Lars Püss, den traditionen ska vi fortsätta att förvalta.

Helena Antoni (Kungsbacka) valdes till ny ordförande för Moderatkvinnorna i Halland.

Förutom att välja en ny förbundsstyrelse togs också sju propositioner med sakpolitiskt innehåll. Politikområdena som stämman behandlat är skola, landsbygd, trygghet, infrastruktur, arbetslinjen, företagande och energi. Utgångspunkten har varit att ge besked i frågor som berör hallänningarna där kommunerna och regionen i stor utsträckning äger beslutsrätten.

– Det här är en utmärkt grund att stå på som gör oss redo att möta väljarna i valrörelsen, säger Lars Püss, nu ska vi jobba för att vinna val.

Förbundsstyrelsen 2021-2023

Förbundsordförande: Lars Püss (Halmstad)
1:e vice förbundsordförande: Elisabet Babic (Laholm)
2:e vice förbundsordförande: Hanna Netterberg (Varberg)
Ledamot: Filip Bertilsson (Falkenberg)
Ledamot: Axel Storckenfeldt (Kungsbacka)
Ledamot: Lisa Andersson (Kungsbacka)
Ledamot: Berit Bergström (Kungsbacka)
Ledamot: Christian Johansson (Kungsbacka)
Ledamot: Christofer Lundholm (Halmstad)
Ledamot: Louise Uvenfeldt (Halmstad)
Ledamot: Eric Semb (Laholm)
Ledamot: Helena Antoni (Kungsbacka)
Ledamot: Filip Berndtsson (MUF/Kungsbacka)

You may also like
Jörgen Warborn 3:a på valsedeln till Europaparlamentet
Gösta Bohman-medaljen till Carl-Fredrik Graf och Mats Eriksson
Lars Püss omvaldes som förbundsordförande
Säkrare, grönare, friare